Σκοπός

Σκοπός

Η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ.) ιδρύθηκε το 1969 ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπό έχει τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης (εργασία, οικογένεια, φιλία).
Στόχοι της Εταιρείας

Στόχοι της Εταιρείας

Η εφαρμογή της Αντλεριανής θεωρίας στην καθημερινή ζωή. Ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με παιδιά και εφήβους. Αυτογνωσία, προσωπική εξέλιξη. Ψυχολογική στήριξη. Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Αντλεριανή Θεωρία.
Η θεωρία του Alfred Adler

Η θεωρία του Alfred Adler

Ο Alfred Adler διατύπωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και ερμηνείας της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Ονόμασε το σύστημά του Ατομική Ψυχολογία θέλοντας, με τη λέξη «ατομική» να δώσει έμφαση στη μοναδικότητα και την διαφορετικότητα, την ενότητα και το αδιαίρετο του ατόμου.
Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

- Ομάδες Συμβουλευτικής και Αυτογνωσίας - Ομάδες Mελέτης - Εκπαίδευση για Ειδικούς - Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το κοινό - Συμβουλευτικό Κέντρο - Εθελοντικές Δράσεις
Θα μας βρείτε

Θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 22 Αμπελόκηποι. Τηλ. Επικοινωνίας 210 6458034. Email : eeaps@otenet.gr. Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή - 9:00πμ -2:00μμ
<< 1 2 3 4 5 >>

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα