Στόχοι της Εταιρείας

-  Η εφαρμογή της Αντλεριανής Θεωρίας στην καθημερινή ζωή

-  Αυτογνωσία, προσωπική εξέλιξη

-  Ευαισθητοποίηση  γονέων και εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με παιδιά και εφήβους

-  Ψυχολογική στήριξη

-  Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Αντλεριανή Ψυχολόγια

 

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα

19 Δεκ,Σάβ.:11:00-14:00-Τα δώρα που φέρνει η αποκλίνουσα προσωπικότητα περισσότερα