Α. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εκπαίδευση ειδικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στρατηγικών για στήριξη και θεραπεία.

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες με διαφορετικά θέματα και ειδικούς. Η κάθε ενότητα διαρκεί δυο ημέρες (14 ώρες).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά ή αποσπασματικά το θέμα που τους ενδιαφέρει.

 

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, σε φοιτητές αντιστοίχων σχολών καθώς και σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας.

 

 

 

 

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα

19 Δεκ,Σάβ.:11:00-14:00-Τα δώρα που φέρνει η αποκλίνουσα προσωπικότητα περισσότερα