"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Σκοπός

Η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ.) ιδρύθηκε το 1969 ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπό έχει τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης (εργασία, οικογένεια, φιλία).

Προγράμματα για το κοινό

Προγράμματα για ειδικούς

Συμβουλευτικό Κέντρο

Ομάδες

ICASSI