"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εκπαίδευση ειδικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στρατηγικών για στήριξη και θεραπεία.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες με διαφορετικά θέματα και ειδικούς. Η κάθε ενότητα διαρκεί δυο ημέρες (14 ώρες).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά ή αποσπασματικά το θέμα που τους ενδιαφέρει.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, σε φοιτητές αντιστοίχων σχολών καθώς και σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΑΨ 2017-18 ΧΤ