"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Η ταυτότητά μας

Η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1969 και πήρε το όνομά της από το θεμελιωτή της Αντλεριανής ή Ατομικής Ψυχολογίας Alfred Adler (1870-1937).

Ο Alfred Adler δημιούργησε στη Βιέννη τη Σχολή της Ατομικής Ψυχολογίας. Με τα χρόνια η θεωρία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ψυχολόγων, ψυχιάτρων, δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών, ιερωμένων και γενικά όλων εκείνων που επιθυμούν να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και Άπω Ανατολή δημιουργήθηκαν Σύλλογοι, Ερευνητικά Κέντρα αλλά και έδρες σε Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα.

Η Ατομική Ψυχολογία μαζί με την ψυχαναλυτική του S. Freud και την αναλυτική του K. Jung αποτελούν τη βάση της σύγχρονης ψυχολογίας.

Η Ε.Ε.Α.Ψ. από την ίδρυσή της το 1969 μέχρι και σήμερα έχει συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Ινστιτούτα,  Πανεπιστήμια  και αντίστοιχες σχολές και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η Ε.Ε.Α.Ψ. είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, θρησκεία ή αίρεση. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια με εκλογές κατά την Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ).