"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Ομάδες

Α. Ομάδες Συμβουλευτικής

Πρόκειται για μια σειρά 10 δίωρων συναντήσεων, μια φορά την εβδομάδα. Οι συναντήσεις γίνονται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και έχουν στόχο  να μας φέρουν σε επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να κατανοήσουμε τα βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς μας και της στάσης μας στη ζωή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Οι Ομάδες  Συμβουλευτικής  συντονίζονται από ψυχολόγους ή συμβούλους ψυχικής υγείας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΡΩΝ 2022 – 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ 2022 – 2023

Β. Ομάδες Μελέτης

Πρόκειται για μια σειρά 10 δίωρων συναντήσεων, μια φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Οι ομάδες αποβλέπουν στην βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και καλύπτουν θέματα που αφορούν στις σχέσεις ζευγαριών, στην ανατροφή παιδιών, στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.Οι Ομάδες Μελέτης κατευθύνονται από δυο συντονιστές, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν πάρει ειδική εκπαίδευση ώστε να συντονίζουν τις ομάδες αυτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 2022-2023

Γ. Ομάδες για Γονείς

Ο ‘Αλφρεντ ‘Αντλερ υπήρξε ο πρώτος θεωρητικός των νεώτερων χρόνων που τόνισε την θεμελιώδη κοινωνική φύση του ανθρώπου. Σύμφωνα με την θεωρία του, οι άνθρωποι σχετίζονται με άλλους ανθρώπους, συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και αποκτούν έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι – από την φύση του-κοινωνικός. Κάθε άτομο γεννιέται με την ικανότητα αυτή, να αναπτύσσει το Κοινωνικό του Ενδιαφέρον. Από την στιγμή που γεννιόμαστε με αυτό, χρειάζεται να ανατραφούμε και να αναπτυχθούμε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας, με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αισθανόμαστε ότι ανήκουμε και επιδιώκουμε την συνεργασία με τα άλλα μέλη της κοινότητας.

Η Αντλεριανή προσέγγιση, από την αρχή, ενθάρρυνε την εκπαίδευση γονέων, με στόχο την ανατροφή των  παιδιών σε ένα υπεύθυνο και δημοκρατικό πλαίσιο. Για πολλές δεκαετίες, η Αντλεριανή Κοινότητα, σε όλον τον κόσμο, λειτουργεί ομάδες γονέων.Το ίδιο συμβαίνει και στην χώρα μας.

Η Ε.Ε.Α.Ψ. λειτουργεί αντίστοιχες ομάδες, οι οποίες συντονίζονται από δύο εκπαιδευμένα άτομα, σε 2ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η κάθε ομάδα συνήθως αποτελείται από 8 έως 10 άτομα. Στις συναντήσεις αυτές, με αφορμή ένα βιβλίο, εκπαιδευόμαστε στην ομαδικότητα, την συνεργασία, στην έκφραση των προσωπικών  δυσκολιών και στην εδραίωση  εμπιστοσύνης, κατανόησης, στήριξης και αποδοχής του ατόμου, που εκφράζει τον προβληματισμό του και τον μοιράζεται στην ομάδα.

• Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες, κρατώντας ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς και τα παιδιά τους κ’ μάλιστα αμφίδρομα.

• Μαθαίνουν μια νέα μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων γονέων-παιδιών, που να συντελεί στην ενίσχυση και όχι στην εξασθένιση της σχέσης τους.

• Μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους και τα παιδιά τους και να συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους και με τους άλλους ανθρώπους.