"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Ομιλίες

Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιούνται ομιλίες πάνω σε ποικίλα θέματα ευρύτερου κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2019-2020