"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Αντλεριανή προσέγγιση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ειδίκευση στην Αντλεριανή Προσέγγιση το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επαγγελμάτων ψυχικής υγείας οι οποίοι έχουν ήδη Master ή βρίσκονται στην διαδικασία απόκτησής του.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Adlerian Training Institute των Η.Π.Α. και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Πανεπιστημίων από την Αμερική και την Ελλάδα.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής και  χωρίζεται σε δώδεκα πενθήμερα.Πραγματοποιούνται τρία πενθήμερα το χρόνο τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε 550 ώρες. Το πρόγραμμα είναι θεωρητικό και βιωματικό και περιλαμβάνει επίσης πρακτική καιεποπτεία.