"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Σεμινάρια

Πραγματοποιούνται μονοήμερα θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις, στην επικοινωνία και στα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας ( πχ σχέσεις στην οικογένεια, με το άλλο φύλο, σχέσεις στο χώρο της εργασίας κ.λ.π.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Ε.Α.Ψ.- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑ’Ι’ΟΣ 2018