"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εκπαίδευση ειδικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στρατηγικών για στήριξη και θεραπεία.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες με διαφορετικά θέματα και ειδικούς. Η κάθε ενότητα διαρκεί δυο ημέρες (14 ώρες).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά ή αποσπασματικά το θέμα που τους ενδιαφέρει.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, σε φοιτητές αντιστοίχων σχολών καθώς και σε άτομα που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας.