"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Σημειώσεις Αντλεριανής Ψυχολογίας

Σκέψεις πανω στο κείμενο: «Πως Παρακινούμε τα Παιδιά στην Μάθηση» του Dr. Dreikurs & Br. Grunwald

Μερικές βασικές αρχές για την λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινότητας

– «Μήπως οι τιμωρίες είναι περιττές σε μία δημοκρατική κοινωνία;» –> Περισσότερα εδώ

– «Μπορούμε αλήθεια να έχουμε δημοκρατία και ισότητα;»–> Περισσότερα εδώ

– «Μπορεί κανείς να αλλάξει την προσωπικότητα του άλλου;» –> Περισσότερα εδώ

– «Υπάρχει καμιά ιεράρχηση στις ανάγκες του παιδιού;» –> Περισσότερα εδώ

– «Αλλαγές ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς – Αλλαγές ανάμεσα στις σχέσεις των δύο γονέων» –> Περισσότερα εδώ