"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης

Κέντρο Στήριξης Ελληνικής Εταιρείας Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ.)

Στην Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης.  Η συμβουλευτική στήριξη προσφέρεται με την μορφή ατομικών συνεδριών από επαγγελματίες συμβούλους, μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία εθελοντικά.