"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Η θεωρία του Alfred Adler

Ο Alfred Adler διατύπωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και ερμηνείας της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Ονόμασε το σύστημα του Ατομική Ψυχολογία θέλοντας, με τη λέξη «Ατομική», να δώσει έμφαση στη μοναδικότητα και την διαφορετικότητα,  την ενότητα και το αδιαίρετο του ατόμου.


Bασικές αρχές της Αντλεριανής Ψυχολογίας

–  Ο άνθρωπος είναι ένα «κοινωνικό όν».

Αναπτύσσεται μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και έχει μεγάλη σημασία για την ψυχική του ισορροπία και εξέλιξη, η επαφή του με τους άλλους ανθρώπους, η αίσθηση ότι ανήκει. «Ανήκει όταν συμμετέχει, συμμετέχει όταν δεν νιώθει φόβο ή μοναξιά».

–  Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του.

Τα πιστεύω και η συμπεριφορά του έχουν σκοπό. Μπορεί να τα αλλάξει αν το θελήσει πραγματικά.

–  Ο άνθρωπος χρειάζεται ατμόσφαιρα παραδοχής, ισοτιμίας, σεβασμού, εμπιστοσύνης, ενθάρρυνσης και συνεργασίας για να αποδίδει, να εξελίσσεται και να βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που συναντά στην πορεία της ζωής του.