"ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ"

Στόχοι της Εταιρείας

–  Η εφαρμογή της Αντλεριανής Θεωρίας στην καθημερινή ζωή

–  Αυτογνωσία, προσωπική εξέλιξη

–  Ευαισθητοποίηση  γονέων και εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με παιδιά και εφήβους

–  Ψυχολογική στήριξη

–  Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Αντλεριανή Ψυχολόγια