Η ταυτότητα μας

Η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας (Ε.Ε.Α.Ψ.) ιδρύθηκε το 1969 ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπό έχει τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης (εργασία, οικογένεια, φιλία).

“ΜΕ ΔΡΑΣΗ , ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”

Η θεωρία του Alfred Adler

Στόχοι της εταιρείας

Προγράμματα για το κοινό

Προγράμματα για ειδικούς

Στην Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης.  Η συμβουλευτική στήριξη προσφέρεται με την μορφή ατομικών συνεδριών από επαγγελματίες συμβούλους, μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία εθελοντικά.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Πραγματοποιούνται μονοήμερα θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις, στην επικοινωνία και στα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας ( πχ σχέσεις στην οικογένεια, με το άλλο φύλο, σχέσεις στο χώρο της εργασίας κ.λ.π.).

Σεμινάρια

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εκπαίδευση ειδικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας και η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και στρατηγικών για στήριξη και θεραπεία.Το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες με διαφορετικά θέματα και ειδικούς.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών

ICASSI